MIKSI EHDOLLA?

Olen Janne Koivunen, Kokoomuksen kuntavaaliehdokas Helsingissä.

Työskentelen sosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungilla nuorten sosiaalityössä.

Olen toiminut kuntapolitiikassa jo vuosia, jonka myötä olen todennut olevani arvoliberaali, sinivihreä kokoomuslainen, jolle sosiaalinen oikeudenmukaisuus, mahdollisuuksien tasa-arvo ja ihmisten hyvinvointi on tärkeää.

Olen asettunut ehdolle edistääkseni etenkin lastensuojelun ja vanhustenhuollon tilannetta. Näissä vaaleissa ratkaistaan mihin suuntaan Helsinkiä seuraavan neljän vuoden aikana kehitetään ja haluan tuoda mukaan päätöksentekoon sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemukseni.

Kaikki haluavat panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin. Näinhän se onkin, mutta tämän itsestäänselvyyden sanomisen lisäksi tunnen päivätyöni kautta hyvin, mihin palveluihin kannattaa panostaa.

Suomen suurimpana kaupunkina Helsingin tulee huolehtia, että kaupungin asukkaat saavat riittävät ja tasokkaat hyvinvointipalvelut. Palvelut on luonnollisesti hoidettava mahdollisimman kustannustehokkaasti, mutta tarpeeksi kattavat ja hyvin tuotetut palvelut lopulta säästävät kuntalaisten rahoja pitkässä juoksussa.

Helsingin tulee lisätä resursseja palveluihin. Helsingin on taattava ikääntyville riittävän tasokas hoito. Kaupungin tulee turvata kotihoidon laatu ja taata pitkäaikaishoitopaikka ikäihmiselle, joka ei enää pysty asumaan kotona kotihoidonkaan turvin. Helsingin tulee olla kaupunki, joka tuntee vastuunsa ja huolehtii heistä, jotka ovat avun tarpeessa.

Helsingin tulee olla kaupunki, joka panostaa lastensuojeluun. Lastensuojelussa ennaltaehkäisevät palvelut, kuten esimerkiksi varhaiskasvatus ja neuvolat ovat avainasemassa. Kuitenkin myös varsinaisen lastensuojelun resurssit on turvattava, jotta helsinkiläisille voidaan tulevaisuudessakin taata laadukasta lastensuojelua. Esimerkiksi lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden maksimiasiakasmääräksi tulee asettaa 30 lasta per sosiaalityöntekijä.

Tulevalla vaalikaudella Helsingin tulee myös luoda koronan jälkeinen strategia COVID-19 -epidemiasta aiheutuneeseen palveluvajeseen. Epidemia on jättänyt jälkensä esimerkiksi kuntalaisten hammashuoltoon.

Kaupunginvaltuutettuna panostaisin Helsingissä asuntopolitiikkaan, sillä asuntojen lisärakentamisella pidetään asumisen hinta kohtuullisena. Asumiskustannukset eivät saa viedä liikaa käytettävissä olevista tuloista. Asumiskustannusten tulee olla sellaiset, että ihmisellä ei saisi mennä yli puolet käytettävissä olevista tuloista niihin.

Helsingissä tuleekin rakentaa enemmän ja tiiviimmin, viheralueita ja kävelybulevardeja tietenkään unohtamatta. Ennen kaikkea Helsingissä tulee varmistaa, että asuinalueita kaavoitetaan kasvavan kysynnän mukaisesti, eikä myöskään tule pelätä kantakaupungin alueen lisärakentamista. Helsinkiä tulee voida myös rakentaa ylöspäin.

Helsingissä tarvitaan etenkin lisää yksiöitä. Joka toinen helsinkiläinen asuu yksin, mutta vain joka neljäs asunto on yksiö. Yksiöiden kysyntä ei tulevaisuudessakaan tule vähenemään, sillä yksin asuvien kotitalouksien määrä jatkaa kasvuaan.

Haluan, että Helsinki on kaupunki, joka panostaa jatkossakin sujuvaan joukkoliikenteeseen. Tulevaisuuden Helsingissä metro- ja raitiovaunulinjat halkovat kaupunkia ja kaupunkipyöräverkosto kattaa koko kaupungin. Joukkoliikenne rakennetaan sellaiseksi, että eri liikennemuodot tukevat ja täydentävät toisiaan niin että liikkuminen Helsingissä on mutkatonta.

Esimerkiksi pian valmistuvaa Raide-Jokeria tulee hyödyntää ja metrolinjoja tulee laajentaa kaupungin kasvun myötä. Helsingissä tulee panostaa etenkin poikkiliikenteeseen kaupungin sisällä. Vallilanlaakson raitiolinja on yksi esimerkki kannatettavasta hankkeesta.